Bodø Industri AS er en av 100 medlemsbedrifter i Servicebedriftenes landsforbund (NHO) og ble startet i 1971. Vi har i dag ca. 400 ansatte og vi yter målrettede tjenester til yrkeshemmede og andre arbeidssøkere med bistandsbehov.

Hos oss får de som er arbeidssøkende: